Spoed?

Bel 112

Laathofstraat 14, 6325 CZ, Berg en Terblijt
043-60 80 777 Spoed? Bel 112

Praktijkondersteuner (POH)

In onze praktijk zijn Rob Essers ( POH-S ), Britt van Poortvliet( POH-GGZ , volwassenen) en Monique Ubaghs( POH-GGZ Kind en Jeugd ) werkzaam als praktijkondersteuner.

POH – Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek is een speciaal opgeleid verpleegkundige om periodieke controles en begeleiding van patiënten met chronische ziekten zoals: diabetes, hypertensie / hart en vaatziekten en astma/COPD te doen. Verder is er een spreekuur voor stoppen met roken en ouderenzorg. De praktijkondersteuner somatiek werkt onder supervisie van de huisarts.

POH-GGZ

Mensen met psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek kunnen een afspraak maken bij de praktijkondersteuner GGZ. Na overleg met de huisarts kan men zich aanmelden voor de intake en een kortdurende behandeling (5 gesprekken). De praktijkondersteuner is een gespecialiseerd verpleegkundige of psychologe. Deze zorg behoort tot de huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door het basispakket. De praktijkondersteuner GGZ werkt onder supervisie van de huisarts.

MENS-GGZ

Vanaf nu kunnen de patiënten van onze praktijk  gebruik maken van het aanbod van Mens GGZ. Huisarts, POH-GGZ en behandelaren van Mens GGZ organiseren een laagdrempelig en persoonlijk aanbod voor psychologische behandeling en begeleiding. Op die manier hopen we mensen met psychisch lijden zo goed mogelijk te kunnen helpen bij hun herstel.

Daarmee kan Mens GGZ voorzien in de gezamenlijke behoefte van een prettige en concrete samenwerking van de huisarts en zijn POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ). Met de inbreng van hun kennis en behandelmethoden vormen we in de praktijken sterke teams waarin we zorgvuldigheid combineren met de beste ‘fit’ van het behandelaanbod op de problemen die de patiënten hebben. Hierbij spelen huisarts, POH-GGZ en de behandelaren een essentiële rol: de kennis van deze drie professionals is fundamenteel om tot een goed behandelaanbod te komen.

Dit betekent ook dat we deze psychologische behandeling in en rond de huisartsenpraktijk leveren. Daarmee organiseert Mens GGZ haar volledige zorg dichtbij de huisartsenpraktijk en de daar ingeschreven patiënten. Dit leidt onder andere tot kortere wachttijden en een beter gebruik van de Generalistische Basis GGZ.

De huisarts, de POH-GGZ en de behandelaren van Mens GGZ streven er naar om u als patiënt een zo positief mogelijk pad te bieden naar herstel.

In onze praktijk wordt Mens GGZ vertegenwoordigt door Alexa Goertz (basis psycholoog),