Spoed?

Bel 112

Laathofstraat 14, 6325 CZ, Berg en Terblijt
043-60 80 777 Spoed? Bel 112

Klachtenformulier

Mocht u een klacht hebben dan zouden wij die graag persoonlijk van u vernemen, klik op ons klachtenformulier. Samen kunnen wij proberen tot een goede afhandeling te komen.

Indien wij hier echter niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088 0229100
www.skge.nl