Spoed?

Bel 112

Laathofstraat 14, 6325 CZ, Berg en Terblijt
043-60 80 777 Spoed? Bel 112

Algemene Informatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 tot 17:00 uur.
Van 12:30 - 13:30 uur is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.
Buiten praktijkuren kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenspoedpost in het AZM, tel: 043-7500123

Telefoonnummers

Via het praktijknummer krijgt u via een keuzemenu in de meeste gevallen de doktersassistente aan de lijn. Bij haar maakt u afspraken en kunt u met o.a. korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Gebruik zoveel mogelijk de vaste tijden voor het maken van afspraken en aanvragen van recepten of maak gebruik van de receptenlijn.

Praktijknummer : 043-6080777

Huisarts

De huisarts is voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Hij kan u zelf behandelen of doorverwijzen naar de specialist.
Drs. R. Delissen doet van maandag t/m donderdag zelf spreekuur, op vrijdag, tijdens vakanties en nachtdiensten wordt zijn praktijk waargenomen door drs. V. Peters

Assistentes

Assistente Kirsten en assistent Vincent zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistent(e) heeft de opleiding voor doktersassistent(e) gevolgd, waarbij zij ook geschoold zijn in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij hebben ook beroepsgeheim. Soms zullen zij enkele vragen stellen om een inschatting te maken van uw klacht(en) in verband met het verdere beleid.
Bij de assistent(e) kunt u terecht voor:
– meten van de bloeddruk
– maken van uitstrijkjes
– uitspuiten van oren
– verwijderen van hechtingen
– bloedprikken
– injecties/vaccinaties
– verbinden van wonden
– zwangerschapstest
– aanstippen van wratten
– het geven van adviezen bij veel voorkomende klachten
– het maken van een hartfilmpje
– vaatonderzoek

Andere Disciplines

De praktijk werkt samen met een aantal andere disciplines zoals: een diabetes-verpleegkundige Danielle Moens , Envida verpleging-verzorging en de diëtiste van Envida 043-3690620 www.envida.nl .

Spreekuur

Een consult is alleen mogelijk op afspraak.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u een afspraak maken van 08:00 tot 10:30 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Op dinsdag kunt u een afspraak maken van 08:00 tot 10:00 uur en van 11:00 tot 12:30 uur. Een gewone afspraak duurt 10 minuten. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de klachten om een inschatting te maken van de urgentie van de klacht en tijd die er voor gereserveerd dient te worden.
Het is voor de patiënten en de huisarts vervelend als het spreekuur uitloopt. Indien u meerdere klachten heeft, kan zo nodig meer tijd ingepland worden.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. Aanvragen van visites kan voor 10:00. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk toe te komen.

 

EHBO

Voor spoedgevallen of verwondingen kunt u altijd zonder afspraak bij ons binnen lopen. Een telefonische aankondiging stellen we op prijs. Zo kunnen wij ons beter voorbereiden op uw komst.

Patiënten Portaal

Vanaf heden maken wij gebruik van het “Patiënten Portaal”.

Hiermee kunt u online herhaalmedicatie verzoeken indienen en uitslagen inzien. Hier kunt u ook online een afspraak maken.

E-consult: Bij minder dringende klachten kunt u ons een e-Consult sturen.

Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h.

U hebt de mogelijkheid om via het  “Patiënte Portaal”  uw medisch dossier in te zien.

 

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

 

Op uw eigen telefoon of computer kunt u thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

U vindt het patiënten portaal op de homepage van deze website. Nog geen account? Neem contact op met onze assistente!

 

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

Receptenlijn

Er bestaat dagelijks de gelegenheid om telefonisch recepten aan te vragen of te verlengen via onze receptenlijn. Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk dient u hiervoor in het keuzemenu te kiezen voor optie “2”.
Indien u een lichamelijke klacht heeft en u vindt een bezoek aan de arts niet meteen nodig, maak dan een keuze voor optie 3, u kunt uw klacht doorgeven aan de assistente. Zij noteert dit en geeft dit na het spreekuur door aan de arts, die dan een advies geeft of een recept zal uitschrijven.

Vreemde gezichten in de praktijk

Als wij in verband met nascholing, vakantie, nachtdienst, overleg elders niet zelf spreekuur houden, proberen wij ervoor te zorgen dat u met een (vaste) waarnemer te doen heeft.
Tevens heeft de universiteit van Maastricht ons gevraagd een medische student/huisarts op te leiden. U kunt ook bij hem of haar een afspraak maken.
Het kan ook zijn dat tijdens het spreekuur een student aanwezig is, als u uw huisarts alleen wilt spreken laat dit even weten aan de assistente.

Wijzigingen

Het is raadzaam een adreswijziging, verandering van uw persoonlijke situatie b.v. door huwelijk of geboorte zo spoedig mogelijk door te geven aan de assistente.

’s Avonds, ’s nachts of in het weekend?

Indien u buiten de praktijkuren een dringende klacht heeft, die niet kan wachten tot de volgende dag, kunt u terecht bij de huisartsenpost in het AZM.
Bel de Huisartsenspoedpost: 043 7500123 en houd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN bij de hand. Kijk op www.hapmaastricht.nl voor meer informatie.

“Ik weet niet zeker of mijn klacht spoedeisend is of niet.” Klik hier voor meer informatie.

Kwaliteitskeurmerk

Huisartsenpraktijk Delissen was van 2012 t/m 2015 door het N(ederlands) H(uisarts) G(enootschap) geaccrediteerd. Sinds 2017 is de praktijk HaZo 24 gecertificeerd. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan .

Patiëntenenquête

Onze praktijk hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. In het kader van onze HaZo24 certificering hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek is door onze eigen praktijk ontwikkeld, maar borduurt voort op een eerdere meting (enquête) middels een landelijk gevalideerd instrument (CQIndex Huisartsenzorg). Wij vinden het belangrijk om de resultaten met u te delen.

Tevens zijn er een aantal verbetersuggesties gedaan door patiënten. Deze verbetersuggesties zijn besproken in de praktijk en worden indien mogelijk opgevolgd in ons kwaliteitssysteem.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de praktijk.

Hieronder kunt u het resultaat van deze vragen inzien.

Wachtkamervragen HAP Delissen

 

wachtkamervragen Delissen 2.

  • Wilt u ook nu weer meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer vijf minuten van uw tijd en is anoniem.

Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u ons werk beoordeelt. Klik hier voor de vragenlijst.

Vergoeding

Iedere basisverzekering kent tegenwoordig een eigen risico (meestal rond de 385 euro). Een consult, visite, ingreep of onderzoek in de praktijk valt hier niet onder. Verwijzing naar een specialist, laboratoriumonderzoek en medicijnen die worden voorgeschreven vallen echter wel onder uw eigen risico.

Ook een bezoek aan een specialist van Maastricht UMC+, dat valt binnen de anderhalve lijnszorg valt niet onder het eigen risico. Dit zijn: keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, dermatologie, interne geneeskunde, orthopedie, rugpoli, reumatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, urologie, neurologie en sexuologie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts.

Dit geldt niet voor mensen met een buitenlandse verzekering.