Spoed?

Bel 112

Laathofstraat 14, 6325 CZ, Berg en Terblijt
043-60 80 777 Spoed? Bel 112

Algemene Informatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 tot 17:00 uur.
Van 12:30 - 13:30 uur is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.
Buiten praktijkuren kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost in het AZM, tel: 043-3877777.

Telefoonnummers

Via het praktijknummer krijgt u via een keuzemenu in de meeste gevallen de doktersassistente aan de lijn. Bij haar maakt u afspraken en kunt u met o.a. korte vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Gebruik zoveel mogelijk de vaste tijden voor het maken van afspraken en aanvragen van recepten of maak gebruik van de receptenlijn.

Praktijknummer : 043-6080777

Huisarts

De huisarts is voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Hij kan u zelf behandelen of doorverwijzen naar de specialist.
Drs. R. Delissen doet van maandag t/m donderdag zelf spreekuur, op vrijdag, tijdens vakanties en nachtdiensten wordt zijn praktijk waargenomen door drs. J. Blaauw.

Assistentes

De assistentes Heleen en Kirsten zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij ook geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook beroepsgeheim. Zij zal u soms enkele vragen stellen om een inschatting te maken van uw klacht(en) in verband met het verdere beleid.
Bij de assistente kunt u terecht voor:
– meten van de bloeddruk
– maken van uitstrijkjes
– uitspuiten van oren
– verwijderen van hechtingen
– bloedprikken
– injecties/vaccinaties
– verbinden van wonden
– zwangerschapstest
– aanstippen van wratten
– het geven van adviezen bij veel voorkomende klachten
– het maken van een hartfilmpje
– vaatonderzoek

Andere Disciplines

De praktijk werkt samen met een aantal andere disciplines zoals: een diabetes-verpleegkundige Danielle Moens , Envida verpleging-verzorging en diëtiste Silvia Otten-Schiepers van Envida 043-3690620 www.envida.nl .

Spreekuur

Een consult is alleen mogelijk op afspraak.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u een afspraak maken van 08:00 tot 10:30 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Op dinsdag kunt u een afspraak maken van 08:00 tot 10:00 uur en van 11:00 tot 12:30 uur. Een gewone afspraak duurt 10 minuten. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de klachten om een inschatting te maken van de urgentie van de klacht en tijd die er voor gereserveerd dient te worden.
Het is voor de patiënten en de huisarts vervelend als het spreekuur uitloopt. Indien u meerdere klachten heeft, kan zo nodig meer tijd ingepland worden.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. Aanvragen van visites kan voor 10:00. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk toe te komen.

Kinderspreekuur

Elke woensdagmiddag om 14:00 uur is er een kinderspreekuur. Met uitzondering van de schoolvakanties.

EHBO

Voor spoedgevallen of verwondingen kunt u altijd zonder afspraak bij ons binnen lopen. Een telefonische aankondiging stellen we op prijs. Zo kunnen wij ons beter voorbereiden op uw komst.

Receptenlijn

Er bestaat dagelijks tussen 08:00 en 12:00 uur de gelegenheid om tel. recepten aan te vragen of te verlengen. Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk is er ook een receptenlijn waar u door in het keuzemenu te kiezen voor “2” ook uw medicatie kunt bestellen/ verlengen.
Indien u een lichamelijke klacht heeft en u vindt een bezoek aan de arts niet meteen nodig, dan kunt u uw klacht doorgeven aan de assistente. Zij noteert dit en geeft dit na het spreekuur door aan de arts, die dan een advies geeft of een recept zal uitschrijven.

Vreemde gezichten in de praktijk

Als wij in verband met nascholing, vakantie, nachtdienst, overleg elders niet zelf spreekuur houden, proberen wij ervoor te zorgen dat u met een (vaste) waarnemer te doen heeft.
Tevens heeft de universiteit van Maastricht ons gevraagd een medische student/huisarts op te leiden. U kunt ook bij hem of haar een afspraak maken.
Het kan ook zijn dat tijdens het spreekuur een student aanwezig is, als u uw huisarts alleen wilt spreken laat dit even weten aan de assistente.

Wijzigingen

Het is raadzaam een adreswijziging, verandering van uw persoonlijke situatie b.v. door huwelijk of geboorte zo spoedig mogelijk door te geven aan de assistente.

’s Avonds, ’s nachts of in het weekend?

Indien u buiten de praktijkuren een dringende klacht heeft, die niet kan wachten tot de volgende dag, kunt u terecht bij de huisartsenpost in het AZM.
Bel de Huisartsenpost: 043 387 7777 en houd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN bij de hand. Kijk op www.hapmaastricht.nl voor meer informatie.

“Ik weet niet zeker of mijn klacht spoedeisend is of niet.” Klik hier voor meer informatie.

Enquête patiënttevredenheid

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek.
Met dit onderzoek wensen wij u mening te weten te komen over onze praktijk, de huisartsen, assistentes en praktijkverpleegkundige en de ketenzorg .
Deze vragenlijst is onderdeel van een kwaliteitstraject waar wij vanaf 1-1-2017 aan deelnemen en gebruiken de resultaten om onze dienstverlening verder te verbeteren.
Gaat u voor het invullen van de vragenlijst:

 

Patiënten enquête huisartsenpraktijk naar Surveymonkey. Het wachtwoord hiervoor is “vragenlijst “.

Als u de enquête liever op papier invult, kunt u deze aan de balie invullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt.

Patiënten enquête ketenzorg kunt u hier invullen. Het wachtwoord hiervoor is “huisarts”.

Klachten

Alle praktijkmedewerkers proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, Mocht u desondanks niet tevreden zijn en een klacht hebben, dan zouden wij die graag persoonlijk van u vernemen. Wij zullen er dan alles aan doen om met u samen tot een goede oplossing te komen.

Klik op hier voor ons klachtenformulier

Indien wij hier echter niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088 0229100
www.skge.nl

Kwaliteitskeurmerk

Huisartsenpraktijk Delissen was van 2012 t/m 2015 door het N(ederlands) H(uisarts) G(enootschap) geaccrediteerd. Sinds 2017 is de praktijk HaZo 24 gecertificeerd. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan .

Vergoeding

Iedere basisverzekering kent tegenwoordig een eigen risico (meestal rond de 385 euro). Een consult, visite, ingreep of onderzoek in de praktijk valt hier niet onder. Verwijzing naar een specialist, laboratoriumonderzoek en medicijnen die worden voorgeschreven vallen echter wel onder uw eigen risico.

Ook een bezoek aan een specialist van Maastricht UMC+, dat valt binnen de anderhalve lijnszorg valt niet onder het eigen risico. Dit zijn: keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, dermatologie, interne geneeskunde, orthopedie, rugpoli, reumatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, urologie, neurologie en sexuologie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts.

Dit geldt niet voor mensen met een buitenlandse verzekering.